Collegii Eiaculatorii Extraordinarii

(College van ere-spuitgasten)

 
Links dhr R. Roskam / Recht Drs. Reinier ScheeresHet bestuur van de Stichting Blusboot "JAN van der HEYDE" prijst zich gelukkig met het feit dat zij een aantal personen van uitzonderlijke kwaliteit aan zich heeft weten te binden, die zich bovendien bereid hebben verklaard - uiteraard na het met goed gevolg afleggen van de daartoe benodigde proeve van bekwaamheid - de benoeming tot ere-spuitgast van de motorblusboot "JAN van der HEYDE" te aanvaarden. 

Mr. Pieter Blussé van Oud Alblas (preases)
Ing. Marten de Vries (vrm. commandant brandweer A’dam)
Ruud Elmendorp (directeur Gebouw De Goudse Singel, Rotterdam)
Mr. Willem K. Scholten (vrm. directeur Havenbedrijf R’dam)
Karel J. van Dorsten (vrm. voorzitter Kon. Schippersver. Schuttevaer)
Manfred Gihl (vrm. ondercommandant brandweer Hamburg)
Ekke Pahl (kleinzoon bouwer)
Mr. Schelto Patijn † (vrm. burgemeester A’dam)
Mr. Ivo W. Opstelten (vrm. burgemeester R’dam)
Drs. Reinier Scheeres (vrm. burgemeester Schiedam)
Govert J. de Haas (directeur/eigenaar scheepswerf De Haas Maassluis BV)